fibre


Значение термина fibre в knolik


fibre - fibre
fibre - (Bot.). Element of sclerenchyma; (Zool.). See also: Collagen, Reticulin, Elastin.

Рядом со словом fibre в knolik


feulgen methodВ начало
буква ""
буквосочетание ""
fibroblast

Статья про fibre была прочитана 13 раз

Our friends, knolik encyclopaedia knolik.com