oogenesisoogenesis defined in 1951 year

oogenesis - oogenesis;
oogenesis - (Zool.). Formation of ova. See also: Maturation of Germ-Cells, Oocyte.

near oogenesis in Knolik


oogamyhome
letter "O"
start from "OO"
oogonium

definition of word "oogenesis" was readed 1513 times

Legal info